Aktualności - MPO Sokółka

Pojemniki plastikowe

Posiadamy w sprzedaży pojemniki plastikowe w kolorze czarnym:


pojemnik 120l - 160 zł. brutto
pojemnik 240l - 220 zł. brutto

Odbiór odpadów

Odbiór odpadów od mieszkańców w Sokółce tel. 85 7112614,
Odbiór odpadów od mieszkańców we wsiach Gminy Sokółka tel. 85 7115619Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą nr XXIV/162/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z 3.06.2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka, każdy właściel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do gromadzenia odpadów, spełniające Polską Normę.

    Informujemy, że odpady powinny być wystawiane w pojemnikach przystosowanych do opróżniania grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

    Pojemniki nieposiadające kołnierzyków/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami odbierającymi odpady. Stwarzają one bezpośrednie niebezpieczeństwo dla pracowników obsługujących odbiór (pojemnik może spaść powodując obrażenia osoby),  a przede wszystkim pojemniki takie mogą zostać uszkodzone podczas odbioru – nie z winy firmy dokonującej odbioru! (są to m.inn. pojemniki metalowe 110l z lat 80-90 poprzedniego wieku, które nie są dostosowane do obecnie obowiązujących polskich norm - obecnie pojazdy nie mają możliwości bezpiecznego montażu tego typu pojemników. Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje zaginanie go w czasie odbioru, wyłamywanie uchwytów, lub upadek w trakcie realizacji odbioru. Odpady nie będą odbierane z pojemników ogrodowych, beczek, wiader itp.

Odpady wystawiane w pojemnikach nieprzystosowanych do odbioru tj. niespełniające wymagań Polskiej Normy PN-EN 840-1:2013-05 czy bez deklaracji zgodności wystawionej przez producenta, bądź też innych pojemnikach wykonanych samodzielnie, nie będą obierane!!!

Polska Norma określa:
- pojemniki powinny być ruchome (posiadające oryginalnie montowane kółka),
- posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną: max obciążenie pojemników 110-120l to około 50 kg, max obciążenie pojemników 240l to około 100 kg,
Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producenta na pojemniku!
Przeciążony pojemnik może zostać uszkodzony w trakcie odbioru odpadów!
- dostosowanie konstrukcyjne do rozładunku mechanicznego tj. do zaczepiania na mechanizmach załadowczych (ma umożliwiać opróżnienie zawartości przez chwytaki grzebieniowe),
- pojemniki nie mogą być uszkodzone, muszą posiadać pokrywkę i stabilne dno,
- pojemniki mogą być metalowe lub plastikowe (plastikowe wykonane z PEHD - polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości, dzięki czemu są odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne)
- pojemniki powinny być utrzymane w udpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,

Prosimy o dostosowanie wielkości i liczby pojemników do potrzeb osób zamieszkujących daną nieruchomość!!!

Przyczyny braku odbioru odpadów komunalnych:
- zła segregacja,
- nie wystawienie pojemników (pojemniki i worki powinny być wystawione o godz. 6 w dniu odbioru),
- pojemniki nieprzystosowane do odbioru odpadów - nietypowe, nie spełniające polskich norm.

Firma zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych ma obowiązek sprawdzania czy odpady są właściwie posegregowane. Jeśli odpady nie są właściwie posegregowane, należy je przesegregować i wystawić przy następnym odbiorze lub dostarczyć do PSZOK przy ul. Targowej 9 w Sokółce.

Prosimy o wystawianie pełnych worków.
Jeśli worek nie jest pełny proszę wystawić go gdy zostanie dopełniony.

Informacja o zasadach dotyczących segregacji odpadów komunalnych


Segregacja odpadów wymaga niewielkiego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku postępowania z odpadami. Selektywna zbiórka odpadów we własnych gospodarstwach domowych to pierwszy i podstawowy krok do odzysku i recyklingu, które znacząco przyczynią się do poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy.


Do segregacji odpadów służą worki i pojemniki w różnych kolorach:


Worek niebieski – papier


Wrzucamy: gazety, czasopisma, papierowe torby, pudełka papierowe i kartony , książki w miękkich okładkach, papier biurowy i zeszyty, tekturę falistą.

Nie wrzucamy: papieru faksowego i termicznego, tłustego i brudnego papieru, kartonów po mleku, tapet, worków po materiałach budowlanych, papieru z folią, segregatorów z okuciami, pieluch i materiałów higienicznych.

Uwaga: zanim wrzucisz do worka usuń części które nie są z papieru.


Worek zielony – szkło


Wrzucamy: czyste szklane butelki, słoiki po napojach i jedzeniu, butelki po napojach, olejach roślinnych, szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie wykonane z trwale połączonych kilku surowców.

Nie wrzucamy: butelek i słoików z zawartością,  szkła stołowego, okiennego fajansu, ceramiki, luster, żarówek, szkła okularowego, żaroodpornego, szyb samochodowych, reflektorów, zniczy z woskiem, termometrów i strzykawek, monitorów i lamp elektronicznych.


Worek żółty – tworzywa sztuczne i metale


Wrzucamy: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności i napojach, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości i kosmetykach.

Nie wrzucamy: butelek z ich zawartością pojemników po tłustych substancjach, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, olejach i smarach, środkach owadobójczych, aerozolach, zabawek, styropianu.


Worek brązowy – BIO


Wrzucamy: resztki warzyw i owoców, obierki, torebki i fusy po herbacie i kawie, skorupki jajek, łupiny orzechów, liście, gałęzie, ścięta trawa i trociny, kwiaty doniczkowe i cięte.

Nie wrzucamy: resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, leków, pieluch i art. higienicznych, popiołu, ziemi, kamieni worków z odkurzacza, papierosów, niedopałków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i mdf.


Pojemnik na odpady zmieszane


Wrzucamy pozostałe odpady komunalne pochodzące z gospodarstwa domowego.

Nie wrzucamy: materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu MPO: 85 711-26-14, lub osobiście w MPO Sokółka, ul. Targowa 10.

Informacja

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, MPO Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o nie wyrzucanie odpadów zawierających jakiekolwiek informacje np. koperty czy opakowania, na których są umieszczone niezanonimizowane dane osobowe.

Prosimy o zerwanie naklejek, niszczenie kopert i innych dokumentów zawierających w/w dane przed wrzuceniem ich do pojemnika (worka) na odpady.

INFORMUJĘ, iż MPO Spółka z o.o. w Sokółce jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

INFORMUJĘ, iż MPO Spółka z o.o. w Sokółce  jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Czynny PSZOK

Od 1 lipca 2022 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieści się przy ul. Targowej  9 w Sokółce.

Kontakt  telefoniczny do PSZOK: 721 496 444

Copyright © mpo.sokolka.com  Wszelkie prawa zastrzeżone.                                Wdrożenie strony Sokolka INFO - Agencja Reklamy
mpo sokolka, mpo sokolka, sokółka, MPO, Mpo sokółka, mpo sokolka, mpo sokolka, sokółka, MPO, Mpo sokółka, mpo sokolka, mpo sokolka, sokółka, MPO, Mpo sokółka, mpo sokolka, mpo sokolka, sokółka,